Home » Bảng Giá Sắt Thép » Bảng Giá Sắt Thép Miền Nam

Bảng Giá Sắt Thép Miền Nam

Chúng tôi xin gửi đến các bạn bản giá sắt thép miền nam để các bạn tham khảo trong quá trình mua vật tư vật liệu để xây dựng.

Bản giá thép miền nam trên web có thể thay đổi lên hoặc xuống nên các bạn có thể tham khảo trên website và liên hệ chúng tôi để chúng tôi gửi mail báo giá hoặc tư vấn trực tiếp qua điện thoại và sau đó báo giá thép miền nam cho các bạn.

sat-thep-xay-dung-huy-hoang3

 

STT TÊN HÀNG ĐƠN VỊ TÍNH CHIỀU DÀI (M/Cây) ĐƠN GIÁ (Đ/Kg) Mác thép
01 Thép cuộn Ø 6 Kg Liên hệ  CT3/CB240T
02 Thép cuộn Ø 8 Kg Liên hệ
03 Thép Miền Nam Ø 10 kg 11.7 Liên hệ SD295/CB300V
04 Thép Miền Nam Ø 12 -> Ø 32 kg 11.7 Liên hệ
05 Thép Miền Nam Ø 10 kg 11.7 Liên hệ SD390/CB400V
06 Thép Miền Nam Ø 12 -> Ø 32 kg 11.7 Liên hệ